Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

(1) Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: B-Dressed

Website: http://www.b-dressed.nl

Inschrijfnummer KvK: 64750388

BTW-nummer: NL855817112B01

(2) E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. Bij toestemming voor de nieuwsbrief zullen wij u niet vaker dan 4 keer per maand benaderen. tevens wordt in elke nieuwsbrief de mogelijkheid tot opt-out geboden.

(3) Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

(4) Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

(5) Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)

(6) Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

(7) Veiligheid overdragen en ontvangen van gegeven

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

(8) Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

(9) Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

(10) Verspreiding van uw gegevens

B-Dressed B.V. zal uw persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

B-Dressed  B.V. kan uw persoonsgegevens tevens doorgeven ingeval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van het bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

(11) Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Op het volgende e-mailadres: info@b-dressed.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.